Roer Vallei

Opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie Midden-Leigraaf bv
Project: stedenbouwkundige visie voor 700 woningen, voorziening en recreatief landschap
Ontwerp: in samenwerking met Riek Bakker bv, BVR Adviseurs en Groen-Planning Maastricht
Locatie: Melickerveld, Roermond
Programma: 700 vrije-sectorwoningen en voorziening
Planning: ontwerp 2008

Roer Vallei is een visie op de ontwikkeling van 700 vrije-sectorwoningen en voorziening temidden van het heuvellandschap Melickerveld. De locatie, gelegen tussen de stad Roermond en het dorp Melick, is een karakteristiek Limburgs heuvellandschap met glooiende hoogteverschillen. Diverse volgroeide bospartijen kaderen het gebied ruimtelijk tot kamers. Het huidig agrarisch gebruik kleurt het tot een bont tapijt van verschillende gewassen. In het ontwerp staat het aanwezige relief en de kamerstructuur van de omringende bospartijen centraal.

De kern van het plan is het ontwerp van een aantrekkelijk landschap waar in gewoond kan worden. Het aanwezige hoogteverschil van soms zeven meter over de dwarsdoorsnede van de locatie is het uitgangspunt geworden voor de vormgeving van een golvend terrassenlandschap. Hierdoor ontstaat een rijke variatie aan woonmilieus.

Dicht tegen de hoger gelegen bosmassa's ligt de bosrand. Grote kavels omzoomd door nieuw bos creeren ruime kamers voor riante woningen. Tegen de bosrand ligt een serie aflopende terrassen met vrije sectorwoningen. Het hoogteverschil tussen de terrassen wordt in het straatprofiel opgevangen door typische Graften; een forse taludstrook met bomen en struweel die de prive kavels landschappelijk inkaderen. Dwarse doorsteken in de vorm van Grubben verbinden de terrassen onderling. Op het laagste punt, in het hart van de locatie, ligt een nieuwe recreatieve ruimte in de vorm van een ruige open vallei. Hier keert het typische heidelandschap terug, kenmerkend voor het gebied voordat het in cultuur werd gebracht. Gegroepeerd aan de randen staan verandawoningen met uitzicht op de vallei. De heidevallei wordt op eigentijdse wijze onderhouden door een lokale kudde schapen die zijn onderkomen vindt in de schaapskooi nabij het kinderdagverblijf en de basisschool.