Agenda Rotterdam

Opdrachtgever: initiatief van Bergen Kolpa Architecten en AIR (Architectuur Instituut Rotterdam)
Project: Onderzoek naar een Architectuur Agenda en het Architectuur beleid voor Rotterdam
Planning: onderzoek 2007-2008, presentatie en debat 2009
In samenwerking met: 24h Architecture, Bekkering Adams Architecten, Biq Stadsontwerp, DaF-Architecten, Drost + van Veen Architecten, Atelier Kempe Thill, Korteknie Stuhlmacher Architecten, Krill, Laura Weeber Architect, Made Architecten, Mei Architecten, Monadnock, Monolab, Sputnik, Theo Hauben Architect

De opstellers van Agenda Rotterdam presenteerden hun architectuuragenda voor Rotterdam aan wethouder Rick Grashof (Cultuur & Participatie) en directeur Stadsontwikkeling Astrid Sanson op dinsdag 9 juni 2009 om 18.00 uur bij Van Bergen Kolpa Architecten, Botersloot 27-a, Rotterdam

Download here the Agenda Rotterdam

Agenda Rotterdam is opgesteld door een nieuwe generatie Rotterdamse architecten, verenigd onder de naam generatie 3.0. Deze generatie heeft zich het afgelopen decennium in de stad gemanifesteerd en voelt zich sterk verbonden met Rotterdam. De oprichters en naamgevers van deze architectenbureaus wonen in deze stad, werken er en voeden er hun kinderen op. Zij zien het bouwen in Rotterdam als een belangrijke uiting van de hedendaagse cultuur.

Op initiatief van Van Bergen Kolpa Architecten hebben zestien Rotterdamse architectenbureaus elkaar bevraagd op hun bijdrage aan de architectuur van de stad. In hun voorbereidende essays beschreven de deelnemers elk de kansen en bedreigingen die zij zien voor de stad. In vier besloten debatten scherpten zij vervolgens hun bevindingen en meningen, en werd de Agenda Rotterdam opgesteld. Hierin bieden zij een antwoord op de vraag hoe architectuur als ontwikkelkracht van de stad kan worden ingezet, overeenkomstig de ambitie van het Rotterdamse gemeentebestuur. De opstellers benoemen heel duidelijk hun eigen bijdrage, waarbij architectuur voorbij gaat aan de termen mooi of lelijk. Architectuur staat voor veel meer. Het gaat juist om zaken als het materiaalgebruik, de plattegronden en gebouwtypologieen, volumes en massas, stedelijke ontwikkeling, de omgang met monumenten, de duurzaamheid van gebouwen en stedenbouwkundige interventies, en om het Rotterdamse architectuurbeleid. Agenda Rotterdam is uitdrukkelijk bedoeld als een handreiking aan de bestuurders en beleidsmakers van de stad. De opstellers roepen op voorwaarden te stellen die betrokkenen in de architectuurpraktijk in staat stellen Architectuurstad Rotterdam te realiseren.