Architecture of Consequence

Project: Boek en reizende Tentoonstelling
Redactie en samenstelling: Ole Bouman
Curator: Saskia van Stein
Film Park Supermarkt: ism Catalogtree
Fotograaf Nabuurschappen: Jeroen Musch
Exhibits: Sao Paulo 2009, Moskou 2009, Rotterdam 2010, Nijmegen 2010, Mumbai 2011, San Francisco 2011

van Bergen Kolpa Architecten mede vertegenwoordigt Nederland op de 8e Architectuur Bi?nnale van Sao Paulo met twee projecten; Park Supermarkt en de net opgeleverde Nabuurschappen in Hoogvliet. Bij de tentoonstelling genaamd 'Architecture of Consequence', gecureerd door het Nederlands Architectuur Instituut (NAi), is een gelijknamig boek verschenen.

Film Park Supermarkt

In het boek Architectuur als Noodzaak - Nederlandse ontwerpen voor de toekomst komt het werk van 25 Nederlandse ontwerpbureaus aan bod, die allemaal vanuit een maatschappelijke urgentie werken. Aan de hand van de conclusies uit de manifestatie Maak ons Land is de hedendaagse ontwerppraktijk onder de loep genomen. Het resultaat is een agenda voor ruimtelijke innovatie waarmee de ruimtelijke ordening en architectuur de komende jaren vooruit kunnen. Het sluit aan bij het wereldwijd groeiende besef dat het beantwoorden van fundamentele kwesties van onze tijd een zaak van iedereen is. De thema's zijn universeel; ze beroeren en motiveren de hele internationale architectuurgemeenschap. Daarmee is dit boek tevens een oproep tot het ontwerpen van een betere wereld.

De internationale reizende tentoonstelling 'Architecture of Consequence' toont een wisselende selectie van dezelfde ontwerpbureaus als in het gelijknamige boek, afgestemd op de locatie waar de tentoonstelling te zien zal zijn. De getoonde ontwerpen zijn ontstaan vanuit de ambitie om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Door ze op verschillende schaalniveaus te tonen wordt de thematiek verder uitgediept.

Met bijdragen van: 2012Architecten, Atelier Kempe Thill, biq stadsontwerp, Must urbanism, OMA, Powerhouse Company, Rietveld Landscape, STEALTH.unlimited, Van Bergen Kolpa Architecten, ZUS.